Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna przepływu wody przez zawór kulowy zamontowany na przewodzie PEX-Al-PEX

Tytuł alternatywny:

Numerical modeling of water flow throug globe valve instaled at PEX-AI-PEX pipe

Autorzy: Katarzyna Dul, Marcin Widomski, Anna Musz-Pomorska
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: INSTAL
Rok wydania: 2015
Nr czasopisma: 11
Strony: 36 - 39
Abstrakt: PL
Niniejsza praca przedstawia analizę numeryczną przepływy wody przez zawór kulowy o średnicy nominalnej DN 15 zamontowany w instalacyjnym przewodzie warstwowym PEX-AI-PEX za pomocą zaciskowych połączeń rozłącznych. Przeprowadzono badania modelowe dla czterech stopni otwarcia zaworu 0º, 15º, 30º, 45º oraz zmiennego natężenia przepływu z zakresu 100-1120 dm3h-1 (Re z zakresu ok. 5000-30000). Zaobserwowano wyraźną zależność pomiędzy stopniem zamknięcia zaworu, wartościamo wektorów lokalnej prędkości przepływu oraz intensywności turbulencji a wielkością straty ciśnienia oraz wartością współczynnika oporu miejscowego. Badania modelowe pozytywnie zweryfikowano poprzez porównanie obliczonych wspólczynników oporu miejscowego z wynikami pomiarów laboratoryjnych przeprowadzonych na specjalne do tego celu skonstruowanym stanowisku.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech