Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek indeksu WIG20

Tytuł alternatywny:

Analysis of the log price change for selected WIG20 companies

Autorzy: Agnieszka Surowiec, Witold Rzymowski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 207
Strony: 233 - 242
Abstrakt: PL | EN
W pracy przeanalizowano rozkłady logarytmicznych stóp zwrotu wybranych spółek indeksu WIG20. Kryterium wyboru spółek stanowił wspólny i możliwie długi okres notowań. Głównym celem pracy było zbadanie możliwości wyznaczenia analitycznej postaci dystrybuant i funkcji gęstości.
This paper deals with the quantitative analysis of the log price change (continuously-compounded return) for selected WIG20 instruments. The purpose of these investigations was to research the possibility of determination of analytical form of the probability density function and the cumulative distribution function. The modified Boltzmann function was proposed as the cumulative distribution function.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Otwarte repozytorium
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: Po opublikowaniu
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 10
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: CEJSH, BazEkon