Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna kształtowania drążonych odkuwek z uzwojeniami ślimaka

Tytuł alternatywny:

Numerical analysis of a forming process for hollow shafts with worms

Autorzy: Janusz Tomczak, Tomasz Bulzak, Zbigniew Pater
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: RUDY I METALE NIEZELAZNE
Rok wydania: 2015
Nr czasopisma: 11
Strony: 582 - 586
Abstrakt: PL | EN
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań nad technologią jednoczesnego kształtowania drążonych odkuwek wałków stopniowanych wraz z uzwojeniami ślimaków metodą obciskania obrotowego. Zaproponowano przy tym, aby odkuwki wytwarzane były z półfabrykatów rurowych ze stopu tytanu w gatunku Ti6Al4V. Analizę teoretyczną oparto na modelowaniu numerycznym, które przeprowadzono metodą elementów skończonych w oprogramowaniu Simufact Forming. W trakcie symulacji określono przydatność technologii obciskania obrotowego do kształtowania drążonych odkuwek z uzwojeniami ślimaków. Wyznaczono zakres parametrów stabilnego przebiegu procesu, ponadto rozpoznano czynniki, które mogą wpływać negatywnie na przebieg procesu kształtowania oraz jakość uzyskanych odkuwek. Uzyskane wyniki potwierdziły możliwość obciskania obrotowego drążonych odkuwek ze stopów tytanu wraz z uzwojeniami ślimaków.
This paper presents selected results of the research on developing a process for forming hollow stepped shafts with worms by rotary compression. It is proposed that these parts be formed from a hollow billet made of titanium alloy Ti6Al4V. The proposed method is modelled numerically by the finite element method using the Simufact Forming simulation software. In the simulations, we tested whether the rotary compression technique is suitable for manufacturing hollow parts with worms. We determined a range of process stability-ensuring parameters and identified factors that can have a negative effect on the forming process and product quality. The results confirm that hollow titanium alloy shafts with worms can be manufactured by rotary compression.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus,