Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna obciążenia wiatrem kopuły o podstawie koła i elipsy

Autorzy: Paulina Jamińska-Gadomska
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE
Rok wydania: 2015
Nr czasopisma: 2
Wolumen: 7
Strony: 27 - 31
Abstrakt: PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki symulacji przepływu wiatru wokół trzech kopuł o wysokości 20m: dwóch o podstawie koła, o stosunku wyniosłości do długości o średnicy podstawy (H/D) 0,2 i 0,25 oraz wokół kopuły o podstawie elipsy o wymiarach w rzucie poziomym 100 m x 80 m. Wszystkie kopuły przyjęto jako ustawione bezpośrednio na poziomie gruntu. wyniki oddziaływania wiatru na kopuły, w postaci współczynników ciśnień, zostały porównane z zaleceniami PN-EN 1991-1-4 sformułowanymi dla kopuł na rzucie pionowym.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech