Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA. Cz. 2

Autorzy: Magdalena Rogalska, Zdzisław Hejducki
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 2
Wolumen: 160
Strony: 285 - 296
Abstrakt: PL
W pracy analizowano możliwość prognozowania produkcji budowlano montażowej województwa dolnośląskiego metodami regresji, sieci neuronowych i ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average - autoregresyjny zintegrowany proces średniej ruchomej). Do prognozowania w metodzie regresji użyto danych pogodowych dziennych województwa dolnośląskiego oraz danych ekonomicznych dotyczących ilości zatrudnionych pracowników w sektorze budownictwo i średnich zarobków pracowników w tym sektorze. Przeprowadzono analizę wyników obliczając błędy ME, MAE, MPE, MAPE oraz współczynniki Theila I, I2,I1 2, I2 2, I3 2. Sformułowano wnioski z obliczeń.