Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza emisji podczerwieni przez spaliny odpływające z silników w czasie lotu śmigłowca

Autorzy: Stefan Fijałkowski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 219
Strony: 117 - 134
Abstrakt: PL | EN
W pracy przestawiono analizę emisji podczerwieni przez spaliny odpływające do otoczenia z silników turbinowych śmigłowca w ekstremalnych manewrach lotnych. Spaliny w otoczeniu – po wypływie z kolektora wylotowego klasycznego lub w formie schładzacza – traktowane są jako środowisko stygnących mieszanin gazowych w postaci strumienia, przemieszczającego się względem śmigłowca i otoczenia. W spalinach gazami aktywnymi w podczerwieni są gazy trójatomowe CO2 i H2O, a ich stężenia w spalinach charakteryzują ciśnienia cząstkowe. Rozważania przeprowadzono w ujęciu modelowym przy założeniu, że gazy CO2 i H2O emitują i pochłaniają podczerwień selektywnie z całych objętości. Podstawą do określenia fizycznych własności promienistych stanowił model pasm szerokich Edwards – Balakrishnana.
The paper second part presents an analysis of the infrared emission by the exhaust gases that flow out of a helicopter turbine engine to the environment during extreme flight maneuvers. The exhaust gases in the environment – after leaving a standard exhaust manifold or as a cooling agent – are treated as an environment of a cooling down gas mixture to take the form of a stream moving in relation to a helicopter and the general environment. The active gases in exhaust gases in infrared light are triatomic gases of CO2 and H2O; and their concentration in exhaust gases is characterized by partial pressures. The analysis was carried out on a model assuming that CO2 and H2O can emit and absorb infrared light selectively from the whole volume. The model of wide bands gases radiation model of Edwards – Balakrishnan is the basis for determining the physical radial properties.