Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza emisji podczerwieni przez śmigłowiec w locie na podstawie badań eksperymentalnych

Tytuł alternatywny:

The experiment - based analisis of the infrared emission by a helicopter in flight

Autorzy: Stefan Fijałkowski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 211
Abstrakt: PL | EN
W artykule przedstawiono charakterystykę zagadnień promieniowania podczerwonego emitowanego do otoczenia przez strukturę śmigłowca w locie i jego gazy spalinowe. Charakterystyka ta była między innymi podstawą do opracowania planu badań emisji i przeprowadzenia badań eksperymentalnych. Badaniom poddano śmigłowiec PZL W-3 Sokół w wybranych manewrach lotów NOE (z nosem przy ziemi w porze dziennej oraz w nocy, wiosną, latem i jesienią. Badania emisji przeprowadzono przy pomocy kamery termowizyjnej w kilku sesjach badawczych ze stanowisk naziemnych i z pokładu innego śmigłowca w czasie wspólnych lotów ze śmigłowcem badanym. W artykule przedstawiono również niektóre wyniki badań, które posłużyły do uściśleń modelu teoretycznego emisji śmigłowca, a także wykorzystane zostały w praktyce inżynierskiej do opracowania koncepcji schładzacza spalin.
A paper describes he infrared radiation that is emitted to the environment by the structure of a helicopter in flight and by its exhaust gases. This description was the basic for developing the plan the emission testing and experimentats. The Tested object was the PA W-3 Solail helicopter in the selected NOE (nap of the earth)flight maneuvers by day and night, in spring, summer and autumn. The emission testes were carried out in several research sessions using a thermographic camera mounted on ground testbeds and on a deck of another helicopter in joint flights. The paper also presents some research that have contributed of clarifying the theoretical model of helicopter emissions and to developing the engineering concept of an exhaust gases cooler.