Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Adaptive control of machining accuracy of axialsymmetrical low-rigidity parts in elastic-deformable state

Tytuł alternatywny:

Sterowanie adaptacyjne dokładnością obróbki części osiowo-symetrycznych o małej sztywności w stanie sprężyście-odkształcalnym

Autorzy: Antoni Świć, Victor Taranenko
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 3
Wolumen: 14
Strony: 215 - 221
Web of Science® Times Cited: 4
Abstrakt: PL | EN
Opracowano sposób korekty ustawienia układu technologicznego obrabiarki polegający na wprowadzeniu do układu sterowania dodatkowego dodatniego sprzężenia zwrotnego względem siły skrawania. Zastosowane sterowanie adaptacyjne posuwem wzdłużnym oraz dodatkowymi oddziaływaniami siłowymi, wywołującymi stan sprężyście-odkształcalny, umożliwia wyeliminowanie błędów statycznych oddziaływania sterującego oraz zakłócającego przy sterowaniu parametrami dokładności obróbki części o małej sztywności w stanie sprężyście-odkształcalnym.
The authors developed a method of correction consisting in the introduction, in the control system, of an additional positive feedback relative to the force of milling. Adaptive control was applied for axial feed and for additional force actions causing the elastic-deformable state, which permits the elimination of static errors of control effects and interference in the control of quality parameters.