Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza procesu kształtowania pręta okrągłego z główki szyny kolejowej

Autorzy: Zbigniew Pater, Janusz Tomczak, Tomasz Bulzak
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 3
Wolumen: 83
Strony: 91 - 95
Abstrakt: PL
W pracy przedstawiono innowacyjny proces walcowania skośnego pręta cylindrycznego, wytwarzanego z główki złomowanej szyny kolejowej. W procesie tym wykorzystywane są walce śrubowe, których konstrukcja umożliwia wykonywanie na półwyrobie walcowanym pierścieniowych zgrubień, które w następnej fazie procesu ulegają redukcji do pożądanego przekroju kołowego. Zalecane jest przy tym poprzedzenie procesu walcowania prasowaniem bocznym, prowadzącym do wstępnego uregulowania kształtu poprzecznego materiału wsadowego. Sprawdzenia poprawności przyjętego rozwiązania dokonano w drodze symulacji numerycznej, wykonanej w środowisku programu Simufact.Forming.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus, Compendex