Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza statyczna i modalna Mostu Solidarności w Płocku

Tytuł alternatywny:

Static and modalanalysis of Solidarity Bridge in Płock

Autorzy: Jarosław Bęc, Michał Jukowski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 1
Wolumen: 15
Strony: 177 - 189
Abstrakt: PL
Mosty podwieszone to piękne konstrukcje, które dzięki swoim gabarytom oraz kształtom wprawiają w zachwyt nie jednego obserwatora. Zaprojektowanie takiego obiektu jest nie lada wyzwaniem dla projektantów. Konstrukcje te muszą przenosić duże siły wynikające z obciążeń eksploatacyjnych, zmian temperatury oraz pochodzących z parcia wiatru. W dzisiejszych czasach, każdy most podwieszony i wiszący musi zostać poddany specjalnym analizom, które zagwarantują jego bezpieczne użytkowanie. Projektant nie może dopuścić do sytuacji, która miała miejsce 7 listopada 1940 r. w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych Ameryki w miejscowości Tacoma, gdzie doszło do katastrofy budowlanej mostu wiszącego. Konstrukcja uległa zniszczeniu w wyniku zbieżności częstotliwości drgań własnych giętych i skrętnych przęsła oraz zbyt małej sztywności przęsła. Autorzy poniższego artykułu dokonują analizy modalnej Mostu Solidarności w Płocku. Wspomniana konstrukcja jest najdłuższym obiektem podwieszonym w Polsce oraz jednocześnie najdłuższym mostem podwieszonym na świecie z przęsłem podwieszonym w jednej osi do pylonów kolumnowych zamocowanych w pomoście. Dodatkowo autorzy przeprowadzili analizę statyczną w celu weryfikacji przemieszczeń pionowych i poziomych konstrukcji, wynikających z różnych kombinacji obciążeń zmiennych.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Indeks Copernicus, Google Scholar