Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Actual trends in manufacturing systems development

Tytuł alternatywny:

Aktualne kierunki rozwoju systemów produkcyjnych

Autorzy: Arkadiusz Gola, Antoni Świć
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ]
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 1
Wolumen: 13
Strony: 14 - 23
Abstrakt: PL | EN
Ciągle rosnąca niestabilność na arenie bisnesowej, rozwój zaawansowanych technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych, a także wzrastający poziom konkurencyjności zmuszają przedsiębiorstwa do ciągłych zmian w zakresie prowadzonej działalności. W konsekwencji pojawiają się nowe paradygmaty w obszarze inżynierii systemów produkcyjnych. Jednym z kluczowych czynników, decydujących o poziomie konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych pozostaje zdolność do elastycznej produkcji wyrobów zgodnej z wymaganiami klientów. W okresie ostatniego wieku można zauważyć okresy, w których elastyczność była traktowana zarówno jako mało istotna, jak również jako podstawowy element decydujący o umiejętności dostosowania się do zmiennych wymagań klientów, a w konsekwencji do pozostania konkurencyjnym na rynku, rozwoju firmy - a czasami wręcz jako determinanta przetrwania na rynku. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie aktualnych trendów w obszarze projektowania i rozwoju systemów produkcyjnych. W szczególności scharakteryzowane zostały systemy oparte na pracy rzemieślniczej, systemy dedykowane oraz elastyczne systemy produkcyjne. Ponadto przedstawione zostały aktualne problemy i trendy w projektowaniu systemów produkcyjnych oraz możliwe kierunki rozwoju systemów wytwarzania w 21 wieku
The growing instability of the business arena, advancements of the information and communication technologies, and increased competition determined manufacturing enterprises to change their way of pursuing business. As consequence, new paradigms for manufacturing engineering systems have emerged. One of the key factors, which determined the level of competitiveness of manufacturing plants in every moment in history was the ability to flexible production of goods compatible with the requirements of customers. During the last century it can be noticed both moments when flexibility was completely inessential, and these one when skills for rapid adaption to changeable requirements of customers decided not only about the level of competitiveness and possibility of companies development but was a critical determinant of surviving on the market. The aim of this article is to present actual trends in manufacturing systems design and development. In particular, craft manufacturing, dedicated manufacturing systems (DMS) and flexible manufacturing systems (FMS) were characterized. Finally, actual problems and trends in production system design were noticed and probable directions of development of manufacturing systems in 21st century were indicated
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: Index Copernicus