Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

<<MATHEMATICA>> i mapy poincaré

Autorzy: Wacław Szcześniak, Magdalena Ataman
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 6
Strony: 696 - 699
Abstrakt: PL
W pracy przedstawiono zastosowanie pakietu Wolframa MATHEMATICA do interpretacji graficznej wyników rozwiązań nieliniowych równań ruchu. Analizowano drgania nieliniowe wahadła eliptycznego (rys. 1) oraz drgania nieliniowe wahadła Moone’a (rys. 9). Na podstawie rozwiązań numerycznych równań ruchu obu wahadeł wykonano portrety fazowe oraz mapy Poincaré. Mapy Poincaré (atraktory) wykonano stosując instrukcję „Reap...NDSolve…WhenEvent…Sow”, która jest dostępna w pakiecie MATHEMATICA, począwszy od wersji 9.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Inne
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, IC Journals Master List