Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza porównawcza wytrzymałości wybranych połączeń prowadnicowych, stosowanych w budowie maszyn

Autorzy: Stanisław Bławucki, Kazimierz Zaleski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 2
Abstrakt: PL | EN
Wykonywanie połączeń kształtowych wiąże się z trudnościami technologicznymi, stąd potrzeba poszukiwania nowych, prostszych do wykonania konturów. W pracy dokonano oceny porównawczej trudności wykonania i montażu połączeń kształtowych o zarysie trapezowym i teowym oraz zaproponowano nowe kształty połączeń konstrukcyjnych. Przeprowadzono obliczenia numeryczne wytrzymałości statycznej połączeń w stanie zmontowanym, z wykorzystaniem metody elementów skończonych w programie ABAQUS
The performance of shaped joints is associated with many technological problems, hence the need to seek out new, simpler to perform, contours. This paper contains an comparative assessment of diffi culties of performance and mounting of trapezoidal and T-slot shaped joints and new outlines of joints were proposed. There were also done the numerical computations of the static strength in ready-assembled joints with the use of fi nite element method in ABAQUS program
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BAZTECH, Index Copernicus