Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Adsorpcja barwników organicznych na węglach aktywnych otrzymanych z porolniczych i poprodukcyjnych materiałów odpadowych

Tytuł alternatywny:

Adsorption of organic dyes onto activated carbons obtained from agricultural and industrial waste materials

Autorzy: Justyna Kaźmierczak-Raźna, Piotr Nowicki, Wojciech Franus, Robert Pietrzak
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: PRZEMYSL CHEMICZNY
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 7
Wolumen: 95
Strony: 1294 - 1299
Abstrakt: PL
Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem węgli aktywnych za pomocą ogrzewania mikrofalowego oraz wykorzystaniem ich jako adsorbentów barwników organicznych z roztworów wodnych. Sorbenty otrzymywano przez aktywację bezpośrednią niskiej jakości siana oraz trocin drzew iglastych w piecu mikrofalowym o mocy 1400 W, przy częstotliwości 2,45 GHz. Zbadano wpływ rodzaju użytego prekursora na parametry teksturalne, właściwości kwasowo-zasadowe powierzchni oraz zdolności sorpcyjne otrzymanych materiałów. W celu porównania efektywności stosowanej metody badania obejmowały również wytworzenie węgli aktywnych z wykorzystaniem ogrzewania konwencjonalnego.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE