Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Algorithm for selecting optimal clustering parameters used for over-segmentation reduction

Tytuł alternatywny:

Algorytm doboru optymalnych parametrów analizy skupień zastosowanej do redukcji nadsegmentacji

Autorzy: Jakub Smołka, Maria Skublewska-Paszkowska, Edyta Łukasik
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 9
Strony: 250 - 256
Abstrakt: EN
The authors proposed a solution to the over-segmentation of color images processed by watershed segmentation algorithm. The solution utilizes hierarchical cluster analysis and treats watersheds as objects characterized by a number of attributes. This paper briefly discusses the solution (clustering methods, their parameters, selected watershed attributes) and presents an algorithm used for selecting optimal parameters for cluster analysis. Detailed results obtained for a set of test images are presented and discussed. Streszczenie. Autorzy zaproponowali rozwiązanie problem nadsegmentacji obrazów barwnych. Zjawisko to występuje w wyniku zastosowania transformacji wododziałowej. Rozwiązanie wykorzystuje hierarchiczną analizę skupień i traktuje zlewiska jako obiekty opisane zestawami atrybutów. Artykuł, krótko omawia zaproponowaną metodę (metody analizy skupień, jej parametry, wybrane atrybuty zlewisk) a także przedstawia algorytm zastosowany do doboru optymalnych parametrów analizy skupień. Artykuł przedstawia i omawia również wyniki otrzymane dla obrazów testowych
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE