Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza czynników wpływających na zużycie ciepła dostarczanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych

Tytuł alternatywny:

The analysis of factors influencing on the heat consumption used for hot water preparation in multi-family buildings

Autorzy: Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha, Rafał Anasiewicz
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 2
Wolumen: 18
Strony: 169 - 180
Abstrakt: EN
The subject of this research study consisted in 15 multi-family buildings, 8 out of which were supplied with heat for heating and hot water preparation purposes from the thermal node used for the group of buildings, and 7 buildings were equipped with two-functional individual thermal nodes. The analysed multi-family buildings had hot water metres installed and had useful surfaces close to themselves. The temperature of hot water was within the range 55 divided by 60 degrees C. Research was made within the period of 5 years. Measurements were executed at the beginning of each month by the use of existing measuring equipments (water meters and calorimeters), with valid legalization certificates. On the basis of the research it was noticed that the manner of the hot water preparation had a great influence on the value of individual heat consumption used for hot water preparation and on costs borne by recipients. It was ascertained that the hot water preparation in the thermal node, which provides hot water for group of multi-family buildings, requires about 27% heat more than required in the case of the hot water preparation in the individual thermal node. Besides, it was noticed that the individual heat consumption used for hot water preparation increased, as the hot water consumption dropped. In turn, the use of thermostatic valves in the hot water installation causes the decrease of heat consumption used for hot water preparation by 12% on average, which is caused by the limitation of circulation flow in pipes and minimizing of heat losses in transportation of hot water.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: Po opublikowaniu
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: Web of Science Core Collection