Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna i doświadczalna pracy ściskanych elementów cienkościennych z wydrążonymi otworami

Tytuł alternatywny:

Numerical and experimental analysis of the work of compressed thin-walled elements with hollow holes

Autorzy: Patryk Różyło, Katarzyna Wrzesińska
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: PRZEGLAD MECHANICZNY
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 7
Strony: 29 - 35
Abstrakt: PL | EN
Przedmiotem badań są cienkościenne elementy stalowe w postaci dwuteowników ażurowych o zmiennych parametrach geometrycznych szeregu otworów. Próbki zamodelowane numerycznie, zostały poddane procesowi osiowego ściskania, podczas którego badano stan krytyczny oraz pokrytyczny profili cienkościennych w odniesieniu do badań doświadczalnych. Modele podparto przegubowo na krawędziach stanowiących przekrój poprzeczny badanych profili w górnej i dolnej części elementów. Badania numeryczne wykonywano wyłącznie w zakresie nieliniowej stateczności konstrukcji. Analizę MES prowadzono do chwili osiągnięcia przez poddane ściskaniu profile granicy plastyczności materiału - w celu otrzymania stanu utraty stateczności struktur, bez następstwa związanego z niepożądanym uplastycznieniem. Do obliczeń numerycznych wykorzystano program ABAQUS®, dzięki któremu prowadzono badania związane z wpływem zmienności średnic szeregu otworów profili cienkościennych, w zakresie dopuszczalnych obciążeń eksploatacyjnych struktur. Badania numeryczne realizowano jedynie w zakresie pracy sprężystej, pozwalającej na stateczną pracę cienkościennej konstrukcji
walled structures.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus