Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza możliwości wycinania elementów cienkościennych ze stopu EN AW-2024 T351 wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną

Tytuł alternatywny:

Analysis of capabilities of cutting thin-walled structures of EN AW-2024 T351 alloy using an abrasive water-jet

Autorzy: Stanisław Bławucki, Kazimierz Zaleski, Michał Leleń
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: MECHANIK
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 8-9
Strony: 1078 - 1079
Abstrakt: PL | EN
truga wodno-ścierna o wysokim ciśnieniu jest często stosowana jako wydajne narzędzie do cięcia materiałów. Maksymalna głębokość cięcia jest uzależniona przede wszystkim od właściwości mechanicznych i technologicznych obrabianego materiału. W pracy zaprezentowano wyniki prób eksperymentalnych wycinania elementów cienkościennych z pręta walcowanego ze stopu aluminium EN AW-2024 T351. Zbadano wpływ parametrów technologicznych obróbki na grubość wycinanych ścianek.
Ultra-high-pressure abrasive water-jet is widely used as an efficient cutting tool. The maximum depth of cutting primarily depends on the mechanical and technological properties of the workpiece. The paper presents results of experimental research of cutting thin-walled components from a square bar of the aluminum EN AW-2024 T351 alloy. Investigated the influence of technological parameters of processing to thickness of the cutted walls.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus