Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza standardów transmisji danych w systemie elektroenergetycznym

Autorzy: Żaklin Grądz, Mirosław Szala
Typ: Rozdział
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: Postępy w naukach technicznych i informatycznych oraz współczesne metody nauczania
Redaktorzy: Zbigniew Czyż, Mirosław Szala
Miejsce wydania: Lublin
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o.
Rok wydania: 2016
Strony: 176 - 188
Abstrakt: PL | EN
W rozdziale przedstawiono zestawienie wybranych standardów transmisji danych oraz protokołów komunikacyjnych. Dokumenty te określają sposób przekazywania danych pomiędzy elementami systemu elektroenergetycznego. Szybka transmisja danych w systemie elektroenergetycznym ma znaczący wpływ na niezawodność jego pracy. Zazwyczaj szybki przesył danych odbywa się z wykorzystaniem łączy światłowodowych. Włókna światłowodowe są wykorzystywane w kablach OPGW, które pełnią funkcje ochronne i przekazują dane. Słowa kluczowe: standardy transmisji, dane, system elektroenergetyczny.
The chapter presents a compilation of the selected standards, data transmission and communication protocols. They determine the transmission of data between the elements of the power system. This fast data transmission within the power system has a significant impact on the reliability of its work. Speed data transfer is usually done by using optical fiber links. Optical fibers are used in OPGW cables which have protective functions and transmit data. Keywords: transmission standards, data, power system
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Liczba arkuszy: 0,6
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE