Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem

Tytuł alternatywny:

Theoretical analysis of phenomena limiting forming process of a flat forging with one rib

Autorzy: Anna Dziubińska, Andrzej Gontarz
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: RUDY I METALE NIEZELAZNE
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 7
Strony: 455 - 459
Abstrakt: PL | EN
W artykule przedstawiono wyniki analizy teoretycznej procesu kształtowania na gorąco odkuwki płaskiej z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn. W pierwszej części opisano nową technologię kucia takich wyrobów przy wykorzystaniu trójsuwakowej prasy kuźniczej. Założono, że proces może być realizowany według dwóch wariantów: kształtowanie półswobodne i kształtowanie w wykroju zamkniętym. W drugiej części opracowania podano wyniki analizy wpływu parametrów procesu na występujące zjawiska ograniczające w badanym sposobie kształtowania plastycznego. Analizę teoretyczną wykonano opierając się na symulacjach numerycznych metodą elementów skończonych. Jako zmienne parametry technologiczne procesu przyjęto: grubość i długość swobodną kształtowanego wsadu w postaci płyty oraz warunki tarcia. Na podstawie kinematyki płynięcia materiału dokonano charakterystyki głównych zjawisk ograniczających proces, do których zaliczono: wyboczenie wsadu, poszerzenie podstawy odkuwki, różne formy zniekształcenia odkuwki, zakucia, pęknięcia.
The results of theoretical analysis of forming process in hot conditions of a plate with one rib from Mg4AlZn magnesium alloy are presented in this paper. The first part deals with a new technology of forging of flat products with one rib at the application of a three-slide forging press. It was assumed that the process is realized according to two variants: semi-free forming and forming in a closed impression. The second part of this paper presents results of analysis of process parameters influence on limiting phenomena in the analyzed metal forming process. The theoretical analysis was made basing on numerical simulations by means of finite element method. As changeable technological parameters of the process the following were assumed: thickness and free length of the formed billet in the form of a plate and friction conditions. On the basis of kinematics of material flow, characteristics of main phenomena limiting the forging process of a plate with one rib was made. These phenomena include: billet buckling, widening of the forging bottom, various deformations of forging, overlapping, cracks.