Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza cech geometrycznych powierzchni po cięciu hydroabrazywnym konstrukcji przekładkowych

Tytuł alternatywny:

Analysis of geometric features of the surface after hydro-abrasive cutting of sandwich structure

Autorzy: Mariusz Kłonica, Józef Kuczmaszewski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: PRZEGLAD SPAWALNICTWA
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 9
Strony: 135 - 140
Abstrakt: PL | EN
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań jakości powierzchni po cięciu strugą wodno-ścierną próbek złożonych z kilku warstw materiałów klejonych klejem epoksydowym. Takie konstrukcje przekładkowe wykonano ze stopu tytanu Ti6Al4V, stopu aluminium AW2017A oraz kompozytu epoksydowo-węglowego. Badane materiały klejono w układzie „sandwich” w różnej konfiguracji. Proces cięcia realizowano z użyciem technologii „waterjet” ze zmienną prędkością posuwu vf. Analizowano wybrane parametry chropowatości (2D oraz 3D) powstałej po cięciu powierzchni, parametry chropowatości powierzchni w strefie wejścia oraz wyjścia strugi wodno-ściernej, przedstawiono topografię powstałej powierzchni oraz kąt ukosowania powierzchni po cięciu. Pracę zakończono wnioskami.
The paper presents selected results of the surface quality measurements after hydro-abrasive cutting the samples bonded using different epoxy adhesives. Such sandwich structures are made of Ti6Al4V titanium alloy, AW2017A aluminum alloy and carbon composite. The test materi- als were bonded in a “sandwich” in various configurations. The cutting process was realized with the use of “water- jet” technology under variable speed vf. Analyzed selected roughness parameters (2D and 3D) formed on the cutting surface, surface roughness parameters are input and output waterjet abrasive, the resulting surface topography is shown and the angle of the bevel surface after cutting. Conclusions from the tests are presented at the final stage of the paper.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus