Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza procesu formowania wióra w procesie toczenia stopu aluminium AW7075

Tytuł alternatywny:

Analysis of the process of forming the chip in the process of turning AW7075 aluminum alloy

Autorzy: Mariusz Kłonica, Józef Kuczmaszewski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: MECHANIK
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 10
Strony: 1382 - 1383
Abstrakt: PL | EN
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań jakości powierzchni po toczeniu. Analizie poddano proces formowania się wióra podczas procesu toczenia ze zmiennymi technologicznymi parametrami obróbki. Analizie poddano również wybrane parametry chropowatości powierzchni 2D oraz 3D. Pracę zakończono wnioskami.
The paper presents selected results of the surface quality after turning. We analyzed the process of shaping the chip during the process of rolling with varying technological machining parameters. Were also analyzed selected surface roughness parameters 2D and 3D. The work was completed proposals.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech