Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

An adaptive wavelet image compression system with TOPQS measure

Tytuł alternatywny:

Adaptacyjny system falkowej kompresji obrazów z miarą TOPQS

Autorzy: Maria Skublewska-Paszkowska, Jakub Smołka
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 1
Strony: 3 - 8
Abstrakt: PL | EN
Zagadnienie kompresji obrazów jest obecne w wielu aspektach codziennego życia. Współczynnik kompresji i poprawa jakości są dwoma najbardziej znaczącymi kierunkami prowadzonych badań. Adaptacyjny system przedstawiony w artykule umożliwia kompresję obrazów z zastosowaniem rozmaitych transformat falkowych. Steruje kolejnymi etapami kompresji tak, aby uzyskać jak najmniej zniekształcony obraz wyjściowy. Funkcje systemu zostały oparte na percepcyjnej mierze TOPQS.
Image compression is present in many aspects of everyday life. Compression rate and quality improvement are the two most prominent directions of ongoing research. The adaptive system presented in this paper is able to compress input images using various wavelets. It controls consecutive compression stages in a way that allows one to obtain the final image with the least visual deformities. The system's functionality is based on the perceptual measure, TOPQS (Tuned by Observers Picture Quality Scale).