Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza opłacalności wykorzystania CNG do zasilania pojazdów w województwie lubelskim

Tytuł alternatywny:

The analysis of profitability of using cng to power vehicles in the province of lublinitle of the paper

Autorzy: Arkadiusz Małek, Ksenia Siadkowska
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 3
Strony: 1443 - 1449
Abstrakt: PL | EN
W związku z rosnącą popularnością CNG i jego niekwestionowanymi zaletami postanowiono poddać analizie możliwości i opłacalność zasilania pojazdów tym paliwem w regionie lubelskim, gdyż, jak zostanie wykazane, infrastruktura może mieć tu decydujące znaczenie. W artykule został przedstawiony sposób montażu fabrycznych instalacji CNG jak i konwersji pojazdów używanych. Przedstawiono charakterystykę ruchu pojazdów w warunkach miejskich i pozamiejskich oraz odpowiadające temu zużycie paliwa i zasięg. Opisano także sposób obliczeń amortyzacji dodatkowych kosztów związanych z przystosowaniem pojazdów do zasilania CNG.
In view of the growing popularity of CNG and its unquestionable advantages decided to examine the feasibility and cost of vehicles supplying by this fuel in the Lublin region. As will be shown, the infrastructure can have a major role. The article describes the original equipment manufacturer possibility and conversion of the used vehicles. Presents the characteristics of traffic in urban and extra-urban mode, and the corresponding fuel consumption and range. Also describes how the calculation way of amortization of additional costs associated with adapting vehicles to CNG.