Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

13,8 kVA transformer with windings made of YBCO HTS tapes

Tytuł alternatywny:

Transformator o mocy 13,8 kVA z uzwojeniami wykonanymi z taśmy nadprzewodnikowej YBCO

Autorzy: Grzegorz Komarzyniec, Michał Majka
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 12
Wolumen: 92
Strony: 69 - 72
Abstrakt: PL | EN
W pracy przedstawiono konstrukcję jednofazowego transformatora z uzwojeniami wykonanymi z taś my nadprzewodnikowej drugiej generacji. Wykreślono uzyskane z pomiarów charakterystyki stanu jałowego pracy i stanu zwarcia pomiarowego transformatora. Podano wartości impedancji zwarcia i jej składowych oraz starty mocy. We wnioskach końcowych podano uwagi do projektowania transformatorów nadprzewodnikowych oraz konkluzje wynikające z ich eksploatacji. (Transformator o mocy 13,8 kVA z uzwojeniami wykonanymi z taśmy nadprzewodnikowej YBCO).
This paper presents the design of one-phase transformer with the windings made of second generation of HTS tapes. The no-load operation and transformer short-circuit measurement characteristics were deleted from the measurements. The values of short-circuit impedance, its components and power losses were specified. In closing remarks comments were made on the designing of superconductor transformers and operational conclusions.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: EBSCOhost, Inspec, BazTech