Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości zawilgoconego oraz impregnowanego olejem preszpanu elektrotechnicznego

Tytuł alternatywny:

Analysis of dielectric response in the frequency domain moist and oil impregnated pressboard

Autorzy: Paweł Żukowski, Tomasz Kołtunowicz, Jan Subocz
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 11b
Wolumen: 88
Strony: 251 - 254
Web of Science® Times Cited: 12
Abstrakt: PL | EN
W pracy wykonano analizę porównawczą zależności właściwości fizykalnych ε´(f) i σ(f) oraz parametrów pochodnych od nich ε'(f) i tgδ(f) zawilgoconego impregnowanego olejem izolacyjnym preszpanu elektrotechnicznego. Opracowano metody przeliczenia wartości przenikalności i konduktywności, uzyskanych przy różnych temperaturach, na temperaturę odniesienia, w celu umożliwienia ich porównania i analizy.
The paper presents results comperative analysis of physical propeties ε´(f) and σ(f) as well as depending on them additional paramerts ε'(f) and tgδ(f) of moisturized , insulating oil impregnated electrotechnical pressboard.There were methods elaborated for recalculation of parnitivity and conductivity to the reference temperature, basing on data obtained for other temperatures.This allows comparison and analisys of these parameters.(Analysis of dielectric response in the frequency domain moist and oil impregnated pressboard).