Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. Cz. 1, Wprowadzenie w tematykę zagadnienia

Tytuł alternatywny:

Analysis of influence of the vortexes on a moving city bus and their influence on a drag level. Pt 1, An introduction to the issue

Autorzy: Mateusz Paszko
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 12
Strony: 1257 - 1261
Abstrakt: PL | EN
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy zjawiska obniżenia ciśnienia w śladzie aerodynamicznym za poruszającym się pojazdem oraz wpływu tego ciśnienia na opór aerodynamiczny. Praca stanowi wprowadzenie do analizy numerycznej przepływu powietrza w otoczeniu pojazdu, mającej na celu wyznaczenie stosunku siły oporu wynikającej ze strefy obniżonego ciśnienie w strefie za autobusem miejskim i siły oporu wynikającego z ciśnienia na powierzchni czołowej pojazdu
The paper presents the results of the analysis of the phenomenon of pressure decrease that takes place directly behind a moving vehicle and its impact on the aerodynamic drag. This work is an introduction to the numerical analysis aimed to determinate the ratio of drag force resulting from zone of low pressure in area directly behind the city bus and drag force resulting from pressure increase on the front surface of the vehicle
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE