Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Aerodynamika autobusu miejskiego w ujęciu CFD

Tytuł alternatywny:

Commercial bus aerodynamics in terms of CFD analysis

Autorzy: Mateusz Paszko
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 12
Strony: 1071 - 1073
Abstrakt: PL | EN
W niniejszym artykule przedstawiono możliwości wykorzystania metod CFD (Computational Fluid Dynamics) w procesie badania aerodynamiki nadwozia typowego, współczesnego autobusu miejskiego. Przedstawiono również proces budowy przestrzennego, numerycznego modelu procesów aerodynamicznych przebiegających w trakcie opływu nadwodzia autobusu miejskiego na przykładzie pakietu Ansys Workbench
W niniejszym artykule przedstawiono możliwości wykorzystania metod CFD (Computational Fluid Dynamics) w procesie badania aerodynamiki nadwozia typowego, współczesnego autobusu miejskiego. Przedstawiono również proces budowy przestrzennego, numerycznego modelu procesów aerodynamicznych przebiegających w trakcie opływu nadwodzia autobusu miejskiego na przy kładzie pakietu Ansys Workbench
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE