Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Adaptacyjny system sterujący kompresją falkową obrazu z użyciem miary TOPQS

Autorzy: Jakub Smołka, Maria Skublewska-Paszkowska
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Data nominalna: 0
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 9
Wolumen: 0
Strony: 27 - 32
Abstrakt: PL
Artykuł przedstawia system kompresji falkowej obrazów barwnych wykorzystujący percepcyjną miarę TOPQS. Działanie tego systemu jest ukierunkowane na uzyskanie wynikowego obrazu o jak najlepszej jakości podczas jego kompresji przy zadanych parametrach. Miara TOPQS (ang. Tuned by Obseryers Picture Quality Scalę) została zbudowana przy wykorzystaniu skali jakości PQS i sieci neuronowej. Ponieważ nie wymaga ona nadzoru, można było ją zastosować w adaptacyjnym systemie sterującym kompresją falkową. Opracowany system, umożliwia: (1) kompresję obrazu jedną transformatą falkową, która powoduje najmniejsze wizualne zniekształcenia obrazu wynikowego, (2) blokową kompresję obrazu, w trakcie której dobierane są rodzaje transformat dla poszczególnych obszarów obrazu, (3) kompresję wykonywaną na poziomach dekompozycji falkowej, w trakcie której rodzaj transformaty jest ustalany dla każdego poziomu.