Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza petrograficzna zabytków kamiennych ze stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii

Autorzy: Lucjan Gazda
Typ: Rozdział
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: Nieszawa Kolonia stanowisko 5, powiat Opole Lubelskie : Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego
Redaktorzy: Marta Stasiak-Cyran
Miejsce wydania: Lublin
Wydawca: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie
Rok wydania: 2016
Strony: 279 - 287
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Liczba arkuszy: 0,7
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE