Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza porównawcza badań wilgotnościowych metodą chemiczną w stosunku do badań grawimetrycznych wybranych materiałów budowlanych

Tytuł alternatywny:

Comparative analysis of survey on humidity carried out by chemical way in proportion to gravimetric survey on selected building materials

Autorzy: Maciej Trochonowicz, Bartosz Szostak, Daniel Lisiecki
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 4
Wolumen: 15
Strony: 163 - 171
Abstrakt: PL
Metoda grawimetryczna, metoda bezpośrednia, uznawana jest za jedyny miarodajny sposób badania wilgotności. Funkcjonuje jednocześnie wiele metod pośrednich gdzie wynik pomiaru obarczony jest mniejszym lub większym błędem. Głównym celem artykułu jest określenie dokładności otrzymywanych wyników metodą chemiczną w stosunku do metody grawimetrycznej oraz wyznaczenie wzorów regresyjnych potrzebnych do skorygowania wyników.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access:
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Indeks Copernicus, Google Scholar