Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego

Tytuł alternatywny:

Simulation analysis of variable current angle vector control and direct torque and flux vector control of synchronous reluctance motor

Autorzy: Radosław Machlarz
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 11b
Wolumen: 88
Strony: 326 - 327
Abstrakt: PL | EN
W artykule dokonano dwóch metod sterowania wektorowego synchronicznego silnika reluktancyj- nego sterowania polowo-zorientowanego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz metody bezpośrednigo sterowania momentem i strumieniem.Dla obydwu strategii sterowania zbudowano modele symulacyjne w środowisku Matlab-Simulink oraz przeprowadzono symulację podstawo- wych stanów dynamicznych silnika.
Comparision analysis of two control strategies of synchronous reluctance motor with axially laminated anisotropic rotor was presented variable current angle field oriented vector control (DTC).Both control stratiegies were investigated on the basis of their simulation models, denived in Matlab-Simulink environment.