Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza procesu zaciskania tulei na linach stalowych

Tytuł alternatywny:

Analysis of bush clamping on steel cables

Autorzy: Jarosław Bartnicki, Janusz Tomczak, Zbigniew Pater
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 8
Strony: 535 - 539
Abstrakt: PL | EN
W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu zaciskania tulei na linach stalowych za pomocą obrotowych segmentów bruzdowych. Omówiono obszary zastosowań wyrobów typu liny i cięgna oraz przedstawiono sposoby wykonywania na nich zakończeń wielofunkcyjnych. Analizę numeryczną procesu przeprowadzono opierając się na metodzie elementów skończonych (MES), wykorzystując komercyjny pakiet oprogramowania DEFORM-3D. Omówiono rezultaty uzyskane dla dwóch wielkości opracowanych wykrojów, zestawiając uzyskiwane rozkłady odkształceń oraz wartości sił. Otrzymane wyniki analizy numerycznej wykorzystano w projekcie przyrządu do praktycznej realizacji tego procesu. Pomyślne wyniki prób zaciskania końcówek lin potwierdziły poprawność opracowanej koncepcji.
This paper deals with the results of numerical analysis of bush clamping for example on steel cables by means of rotary groove segments. The areas of application of cables and strings are discussed and the way of making on them endings is presented. Numerical analysis of the process was made basing on finite element method (FEM), using commercial software DEFORM-3D. The results of numerical analysis were discussed focused on strain distributions and force parameters. The obtained results of the numerical analysis were used during designing a machine for the process practical realization. Successful realization of laboratory tests of clamping confirmed in practice took into consideration assumptions in this conception.