Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza porównawcza narzędzi do budowy prototypów interfejsów

Tytuł alternatywny:

Comparative analysis tools for interfaces prototyping

Autorzy: Stanisław Lipski, Marek Miłosz
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Elektroniczna
Źródło: JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 1
Strony: 38 - 43
Abstrakt: PL | EN
Analizę porównawczą narzędzi do prototypowania interfejsów użytkownika przeprowadzono przy pomocy metody mieszanej polegającej na realizacji aktywnego eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi na grupie badawczej, przeprowadzeniu badań ankietowych oraz analizie eksperckiej parametrów technicznych. Rezultaty badań pozwoliły wyznaczyć wartości zmiennych diagnostycznych, które to użyte w metodzie selekcji wielokryterialnej posłużyły do wyboru najlepszego narzędzia
Comparative analysis tools for user interfaces prototyping was conducted using a mixed method consisting in the implementation of active experiment with the use of tools for the research group, conducting surveys and expert analysis of technical parameters of tools for prototyping. Study results have helped determine the values of diagnostic variables that have been used in the multi-selection method of the best tool selection
Publikacja do: bazy Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE