Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowych

Autorzy: Anna Rudawska, Piotr Trebik
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 4
Strony: 45 - 49
Abstrakt: PL
W artykule przedstawiono niektóre zagadnienia dotyczące analizy porównawczej wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowych. Badanymi materiałami była blacha stalowa C45 o grubości g = 1 mm oraz blacha stalowa Z-II/2T o grubości g = 2 mm. Połączenia klejowe wykonano w dwóch wariantach różniących się rodzajem użytego do łączenia kleju, przy zachowaniu pozostałych takich samych warunków. Było to dwa rozdaje klejów epoksydowych dwuskładnikowych: Loctite 9466 i Loctite 9484. Uzyskane wyniki badań wskazały na znaczne różnice wytrzymałości połączeń w zależności od rodzaju zastosowanego kleju, przy czym większe różnice otrzymano dla połączeń blach ze stali C45. Porównując wytrzymałość połączeń klejowych i lutowanych zauważalna jest znaczna różnica w otrzymanych wartościach. Większą wytrzymałością charakteryzują się połączenia lutowane, różnica ta wynosi około 40%. Ponadto połączenia lutowane blachy C45 wykazują około dwukrotnie większą wytrzymałość niż połączenia lutowane blachy Z-II/2T. Podobną zależność uzyskano także dla połączeń lutowanych badanych materiałów. Prezentowane wyniki otrzymano dla określonych warunków przeprowadzania badań doświadczalnych.