Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu

Tytuł alternatywny:

Analysis of energetic properties of PA6 poliamide surface layers after ozonization

Autorzy: Mariusz Kłonica, Józef Kuczmaszewski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: PRZETWORSTWO TWORZYW
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 5
Strony: 436 - 440
Abstrakt: PL | EN
W pracy przedstawiono wyniki badań stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA6. Porównano wartości swobodnej energii powierzchniowej po wybranych operacjach obróbki mechanicznej oraz ozonowaniu. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ zmiany stężenia ozonu na uzyskane efekty aktywowania energetycznego warstwy wierzchniej. Analizowano składowe polarną i dyspersyjną swobodnej energii powierzchniowej. Prowadzone badania mogą być wykorzystywane w prakseologicznych metodach przygotowania poliamidu PA6 dla technologii w których zjawisko adhezji jest dominujące lub znaczące.Prace zakończono wnioskami.
The purpose of the article was to present results of energetic properties of surface layer of PA6 polyamide. Values of surface free energy after selected mechanical operations and ozonization were compered. Influence of different values of ozone concentration on surface layer energetic activation was analyzed. Dispersive and polar components of free surface energy were particularly concerned. Results can be used to pro ecological methods of PA6 polyamide preparing where adhesive phenomenon is important. The paper ends with conclusions.