Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall

Tytuł alternatywny:

Collision detection alghoritms for eCall system

Autorzy: Przemysław Filipek, Ewa Kamińska, Tomasz Kamiński
Typ: Referat
Wersja dokumentu: CD-ROM
Źródło: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane
Rok wydania: 2012
Strony: 3789 - 3796
Abstrakt: PL | EN
Od 1 stycznia 2014 roku Unia Europejska planuje wprowadzenie obowiązku wyposażania wszystkich nowo-rejestrowanych pojazdów w urządzenia eCall. Ich zadaniem będzie śledzenie pozycjipojazdu przy użyciu systemu nawigacji satelitarnej, a w przypadku wykrycia kolizji, niezwłoczne przekazanie informacji o czasie i miejscu zdarzenia do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Kluczowym elementem tego łańcucha zdarzeń jest skuteczne i adekwatne do zagrożenia wykrywanie kolizji pojazdu. Pomoc powinna być wzywana tylko w przypadkach tego wymagających. Ze względu na możliwość zakłócenia pracy elektronicznych systemów bezpieczeństwa pojazdu (system poduszek powietrznych, ABS, stabilizacji toru jazdy, itp.) urządzenie eCall nie może, w opinii producentów samochodów, wykorzystywać sygnałów z tych systemów, co za tym idzie powinno być wyposażone we własny algorytm detekcji kolizji. Tego typu algorytmy zostały opisane w niniejszym artykule.
Since 1 january 2014 European Union plans to introduce obligation of installing eCall devices in each newly registered car. Their task will be monitoring of geographic position of the car by GNSS system. When the collision happened eCall device immediately send information about time and posiotion of the car to Public Safety Answering Point. Key element of this chain of events is effective and adequate to situation collision detection. The rescue will be provided only when it needed. Because the in-vehicle electronic safety systems (air bag system, ABS, Electronic Stability Program, etc.) will be disrupted, therefore car manufacturers did not agree on use these systems in eCall system. For this reason eCall device have to equipped with own collision detection algorithm, who describedin this article.1.