Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza teoretyczna wodorowego wspomagania spalania w silniku samochodowym

Tytuł alternatywny:

Theoretical analysis of a hydrogen support for the combustion in an automotive engine

Autorzy: Mirosław Wendeker, Łukasz Grabowski, Piotr Jakliński, Paweł Magryta, Konrad Pietrykowski, Rafał Sochaczewski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM
Źródło: COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 3
Strony: 1 - 6
Abstrakt: PL | EN
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań modelowych procesu spalania mieszaniny benzyny oraz HHO w silniku o zapłonie iskrowym. Przez oznaczenie HHO należy rozumieć mieszaninę wodoru i tlenu, będącą produktem działania elektrolizera znajdującego się na pokładzie pojazdu. Model silnika został oparty na rzeczywistym obiekcie o nazwie Holden C20LE. Jest to czterocylindrowy, czterosuwowy silnik o pojemności skokowej równiej 2 dm3. Badanie modelowe przeprowadzono w programie AVL BOOST, w oparciu o również wcześniej opracowano zero-wymiarowy model silnika. Przebadano 10 różnych wartości składu mieszaniny palnej. Analizie poddano średnie ciśnienie indykowane, sprawność wolumetryczną oraz przebieg wydzielania się ciepła. Porównano również osiągi silnika zasilanego benzyną oraz zasilanego mieszaniną składającą się 90% benzyny i 10% HHO.
This paper presents the results of the modelling of the combustion of a gasoline and HHO mixture in SI engines. HHO stands for a hydrogen and oxygen mixture which is a product of the operation of a electrolyser mounted in a vehicle. The engine model was based on a real object, i.e. Holden C20LE. It is a 4-cylinder, 4-stroke engine of 2 dm3 displacement. The modelling was conducted using the AVL BOOST software and based on the previously developed zero-dimensional engine model. 10 different values of the composition of the combustible mixture were tested. The analysis focused on mean indicated pressure, volumetric efficiency, and the course of heat emission. Also, the performances of the engine fueled by gasoline and a mixture composed of 90% of gasoline and 10% of HHO were compared.