Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Air flow analysis around the autogyro fuselage

Tytuł alternatywny:

Analiza przepływu powietrza wokół kadłuba wiatrakowca

Autorzy: Zbigniew Czyż, Ibrahim Ilhan, Mert Akcay
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING
Rok wydania: 2017
Nr czasopisma: 1
Wolumen: 3
Strony: 13 - 20
Abstrakt: PL | EN
W pracy przedstawiono wyniki symulacji opływu modelu wiatrakowca bez wpływu wirnika nośnego oraz śmigła pchającego. Trójwymiarowe obliczenia wykonano za pomocą programu ANSYS Fluent. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wyznaczono wartości siły oporu oraz siły nośnej działające na poszczególne części składowe statku powietrznego. W oparciu o uzyskane wyniki otrzymano wpływ kąta natarcia na siły aerodynamiczne.
The paper presents the results of the simulation of the air flow around the gyroplane without the influence of the rotor and pusher propellers. Three-dimensional calculations were performed using ANSYS Fluent software. Based on the calculations, the values of the drag force and the lift force on each component of the rotorcraft were determined. Based on the results obtained, the effect of angle of attack on the aerodynamic forces was obtained.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY)
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech