Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza ryzyka transportu urobku w przedsiębiorstwie wydobywczym

Tytuł alternatywny:

Current concepts of use of rapeseed oil as fuel

Autorzy: Gracjana Woźniak, Krzysztof Górski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | CD-ROM
Źródło: AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE
Rok wydania: 2017
Nr czasopisma: 6
Strony: 468 - 473
Abstrakt: PL | EN
W artykule przedstawiona została problematyka analiza ryzyka dotycząca obszaru wydobywczego - transportu urobku wę-gla na powierzchnię oraz jej wpływ na bezpieczeństwo. Omówione zostały podstawowe informacje prowadzenia analizy ryzy-ka, ich identyfikacja oraz sposób postępowania z nimi. Artykuł zawiera prezentację urządzeń wykorzystywanych do transportu urobku węgla takich jak: przenośniki zgrzebłowe, przenośniki taśmowe, kombajny, kruszarki oraz przesiewacze, a także wy-branych metod analizy ryzyka, metodę PHA oraz HAZOP, przy wykorzystaniu których przeprowadzono analizę ryzyka dla urządzenia jakim jest przenośnik taśmowy służący do odstawy urobku przy dużej koncentracji wydobycia.
The risk analysis concerning mining area was presented in this article – transport of coal output into the surface and its impact on safety. Basic information concerning risk anal-ysis, their identification and methods were discussed. The article presents devices used to transport coal output such as: scraper conveyors, belt conveyors, combine harvesters, crushers and screens, as well as selected methods of risk analysis, PHA and HAZOP methods that were used to con-duct risk analysis for the belt conveyor used to haulage out-put when there is high concentration of output.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus