Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Aktywizujące metody nauczania i ich wpływ na efektywność procesu kształcenia

Autorzy: Agata Płecha, Joanna Szulżyk-Cieplak
Typ: Rozdział
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi
Redaktorzy: Jakub Pizoń, Beata Nowak
Miejsce wydania: Lublin
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.
Rok wydania: 2017
Strony: 299 - 309
Abstrakt: PL | EN
Tematykę artykułu stanowi omówienie aktywizujących metod nauczania stosowanych w procesie kształcenia. Szczególną uwagę zwrócono tutaj na aktywizowanie uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Przeprowadzone badania dotyczące wpły wu metod aktywizujących na proces nauczania - uczenia się potwierdziły, że wykorzystywanie interaktywnych pomocy dydaktycznych skutkuje podniesieniem efektywności w zakresie poziomu wiedzy, stopnia jej zrozumienia oraz umiejętności odpowiedniego wykorzystania w konkretnej sytuacji.
The subject of this article consists of discussion of activating teaching methods used in the education process. Particular attention has been paid to activating learner with using information technology. Conducted research proved that the interactive teaching aids raise efficiency of the level of knowledge, degree of understanding it and the ability to use it appropriately in a particular situation.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Liczba arkuszy: 0.65
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE