Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 2

Tytuł alternatywny:

An analysis of the intensity of vehicle use. Pt 2

Autorzy: Paweł Droździel, Henryk Komsta, Leszek Krzywonos
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 3
Strony: 493 - 497
Abstrakt: PL | EN
Jednym z najważniejszych parametrów procesu eksploatacji samochodów jest intensywność ich użytkowania. Miarę intensywności użytkowania stanowi liczba kilometrów przejechanych przez pojazd w pewnym okresie czasu (dzień, miesiąc, rok). Intensywność uzytkowania wpływa na zysk uzyskiwany z usług transportowych, wartość ponoszonych kosztów i inne parametry eksploatacji samochodu. Analiza danych dotyczących intensywności uzytkowania samochodu jest stosowana do oceny efektywności i innowacyjności danego systemu transportu. W artykule przedstawiono i omówiono wyniki analiz statystycznych dotyczących intensywności użytkowania pojazdów dostawczych Centrum Logistycznego Poczty Polskiej w Oddziale Regionalnym w Lublinie.
One of the most important parameters of vehicle maintenance is intensity of its use. The number of kilometers traveled by a car within a specified period of time (day, month, or year) is expressed by this parameter. The intensity of use affects the costs and the profits from transportation services, and other parameters of car maintenance. The analysis of data associated with the intensity of vehicle use is applied in the evaluation of a given transport system. The paper presents and discusses the results of statistical analyses of data related to the intensity of use of the delivery trucks in the Poczta Polska (Polish Mail) company in Lublin.