Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza porównawcza systemów wspomagających prototypowanie interfejsów

Tytuł alternatywny:

Comparative analysis of support systems for interfaces prototyping

Autorzy: Artur Łasocha, Marek Miłosz
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Elektroniczna
Źródło: JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
Rok wydania: 2017
Nr czasopisma: 4
Strony: 122 - 127
Abstrakt: PL | EN
Analiza porównawcza narzędzi do prototypowania interfejsów użytkownika przeprowadzona została przy pomocy analizy wielokryterialnej. Przeprowadzone zostały testy wybranych narzędzi do prototypowania interfejsów. Rezultaty badań pozwoliły określić wartości zmiennych diagnostycznych, które posłużyły do wyboru najlepszego narzędzia.
Comparative analysis tools for prototyping of user interfaces was carried out using a multi-criteria analysis. They were carried out tests of selected tools for prototyping interfaces. The results of the research allowed to determine the values of diagnostic variables that were used to choose the best tool
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE