Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Adhesive properties and adhesive joints strength of graphite/epoxy composites

Autorzy: Anna Rudawska, Dana Stančeková, Nadežda Čuboňova, Tatiana Vitenko, Miroslav Müller, Petr Valášek
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES
Rok wydania: 2017
Wolumen: 842
Strony: 1 - 9
Scopus® Cytowania: 0
Abstrakt: EN
The article presents the results of experimental research of the adhesive joints strength of graphite/epoxy composites and the results of the surface free energy of the composite surfaces. Two types of graphite/epoxy composites with different thickness were tested which are used to aircraft structure. The single-lap adhesive joints of epoxy composites were considered. Adhesive properties were described by surface free energy. Owens-Wendt method was used to determine surface free energy. The epoxy two-component adhesive was used to preparing the adhesive joints. Zwick/Roell 100 strength device were used to determination the shear strength of adhesive joints of epoxy composites. The strength test results showed that the highest value was obtained for adhesive joints of graphite-epoxy composite of smaller material thickness (0.48 mm). Statistical analysis of the results obtained, the study showed statistically significant differences between the values of the strength of the confidence level of 0.95. The statistical analysis of the results also showed that there are no statistical significant differences in average values of surface free energy (0.95 confidence level). It was noted that in each of the results the dispersion component of surface free energy was much greater than polar component of surface free energy.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY)
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: TAK
Nazwa konferencji: 12 th International conference on damage assessment of Structures DAMAS 2017
Data rozpoczęcia: 10 lipca 2017
Data zakończenia: 12 lipca 2017
Miasto konferencji: Kitakyushu
Państwo konferencji: Japonia