Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna walcowania skośnego odkuwki stopniowanego wałka ze stopu aluminium 6061

Tytuł alternatywny:

Numerical analysis of a skew rolling process for producing a stepped shaft made of 6061 aluminium alloy

Autorzy: Konrad Lis, Zbigniew Pater
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: RUDY I METALE NIEZELAZNE
Rok wydania: 2017
Nr czasopisma: 12
Strony: 67 - 70
Abstrakt: PL | EN
W artykule opisano przykład kształtowania odkuwki stopniowanego wałka ze stopu aluminium w gatunku 6061 w oparciu o metodę walcowania skośnego. Wyrób kształtowany jest za pomocą trzech rolek stożkowych, obracających się z jednakową prędkością w tę samą stronę, które mają także możliwość jednoczesnego zsuwania lub rozsuwania się, w celu redukcji przekroju poprzecznego odkuwki. Na podstawie wykonanych obliczeń numerycznych uzyskano rozkłady intensywności odkształcenia, temperatury, kryterium zniszczenia według Cockrofta-Lathama oraz rozkłady sił i momentów walcowania. Wyniki analizy potwierdziły możliwość kształtowania osiowosymetrycznych odkuwek metodą walcowania skośnego.
The paper describes a skew rolling process for producing a forging of stepped shaft made of 6061 aluminium alloy. The part is formed by three tapered rolls that are rotated at identical speed in the same direction. The rolls can simultaneously converge or diverge in order to reduce the cross section of the workpiece. The numerical analysis provided information about the distributions of effective strains, temperatures, Cockroft-Latham damage criterion as well as the variations in the loads and torques. The numerical results confirm that axisymmetric parts can be formed by the skew rolling technique.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index copernicus