Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza i symulacja zużycia energii przez trolejbus

Tytuł alternatywny:

Analysis and simulation of trolleybus energy consumption

Autorzy: Ewa Siemionek, Mieczysław Dziubiński, Marek Adamiec, Sławomir Kołodziej
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE
Rok wydania: 2017
Nr czasopisma: 12
Strony: 1315 - 1318
Abstrakt: PL | EN
Współczesne trolejbusy o napędzie elektrycznym umożliwiają przeprowadzenie hamowania odzyskowego, z rekuperacją energii elektrycznej do zasobników superkondensatorowych, akumulatorów, bądź sieci trakcyjnej. Badania eksploatowanych trolejbusów są prowadzone na podstawie cykli jezdnych charakterystycznych dla tej grupy pojazdów. Podczas badań poza energochłonnością oceniany jest m.in. zasięg pojazdu oraz zdolność do pokonywania wniesień przy zasilaniu z akumulatorów. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych symulacji oraz przeprowadzono analizę wpływu liczby przewożonych pasażerów oraz kąta wzdłużnego pochylenia jezdni na energochłonność całkowitą dla trolejbusu Solaris Trollino 12S.
Contemporary electrically powered trolley buses allow for regenerative braking, with the recuperation of electricity to supercapacitors, batteries or traction lines. The study of the used trolleybuses is carried out on the basis of the road cycles characteristic of this group of vehicles. During the research, apart from energy consumption, Vehicle range and capacity for battery power. The paper presents the results of simulated tests and analysis of the influence of the number of passengers transported and the longitudinal inclination of the roadway on the total energy consumption for Solaris Trollino 12S trolley bus.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE