Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza i rekonstrukcja wypadku drogowego pojazd samochodowy -nieletni pieszy (dziecko)

Tytuł alternatywny:

Analysis and reconstruction of car accident vehicle – pedestrian minor (child)

Autorzy: Gracjana Woźniak, Anna Zalewska
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE
Rok wydania: 2017
Nr czasopisma: 12
Strony: 500 - 504
Abstrakt: PL | EN
W artykule omówiony został wypadek drogowy z udziałem pieszego. Analizując wypadki drogowe należy ze szczególną starannością zabezpieczyć ślady na miejscu zdarzenia. Przeprowadzić dokładne oględziny, które są dowodem w sprawie i odpowiednio zinterpretowane stanowią podstawę rekonstrukcji wypadku drogowego. Ślady na pojeździe i ślady związane z pieszym pozwalają na określenie przypadku uderzenia. Obrażenia pieszego mogą pomóc w ustaleniu jego pozycji w momencie potrącenia. Fazy wypadku potrącenia pieszego to: kontakt, lot i sunięcie. Ubiór pieszego oraz stan nawierzchni jezdni mają wpływ na wartość współczynnika μ tarcia pieszego o jezdnię. Badania doświadczalne z manekinami pozwalają ustalić tylko niektóre parametry wypadku pojazd –pieszy. Analiza rzeczywistych wypadków z udziałem pieszych określiła zależność zachodzącą między odległością odrzutu pieszego, a prędkością uderzenia. Dokonano własnej analizy zderzenia pojazd – nieletni pieszy z wykorzystaniem programu PC - Crash.
articular care should be taken when securing traces at thescene of the accident during road accidents analysis. Carrying out a thorough and properly interpreted inspection that is evidence in the case underpin the reconstruction of a road accident. Traces on the vehicle and traces related to pedestrian allow specifying the impact event. Injuries relat- ing to the pedestrian can help to determine its position during car hit. The phases connected with blindside are as follows: contact, flight and offset. Pedestrian clothing and road sur-face conditions affect the coefficient of friction μ pedestrian on the roadway. Experimental studies with mannequins help to establish some parameters related to the accident vehicle - pedestrian. This article draws analysis of car hit was con-ducted involving veh icle and minor thanks tthe use of the PC - Crash.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE