Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza dokładności oszacowania prędkości pojazdu na podstawie zapisu monitoringu

Tytuł alternatywny:

The accuracy of vehicle speed evaluation with using CCTV record

Autorzy: Sławomir Tarkowski, Michał Rzążewski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE
Rok wydania: 2017
Nr czasopisma: 12
Strony: 1357 - 1362
Abstrakt: PL | EN
W artykule poruszono tematykę związaną z określeniem prędkości pojazdu na podstawie zapisu z monitoringu. Omówiono wyniki badań, podczas których rejestracja ruchu prowadzona była w różnych warunkach oświetlenia, a także przy różnych parametrach rejestracji urządzenia. Określając prędkość pojazdu wykorzystano metodykę stosowaną w Pracowni Rekonstrukcji Wypadków Drogowych Politechniki Lubelskiej.
The article describes the problem of evaluation speed determination based on analysis of the CCTV monitoring. The study included recording in various lighting conditions, with different parameters of the recording equipment. To evaluate vehicle speed was used method used in the Road Accident Re- construction Laboratory of the Lublin University of Technology
Publikacja do: bazy Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus