Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza procesu wytłaczania narzędziem elastycznym

Tytuł alternatywny:

Analysis of the extrusion process using a flexible tool

Autorzy: Mariusz Krakowski, Jarosław Bartnicki
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: MECHANIK
Rok wydania: 2017
Nr czasopisma: 11
Strony: 982 - 984
Abstrakt: PL | EN
Przedstawiono wyniki prac dotyczących budowy modelu numerycznego procesu wytłaczania narzędziem elastycznym. W praktyce przemysłowej najczęściej spotyka się przekładki gumowe oraz elastomerowe, których zastosowanie wydatnie obniża koszty przygotowania narzędzi w porównaniu z tradycyjnymi, stalowymi tłocznikami. W artykule zaprezentowano rezultaty symulacji numerycznych zestawionych z procesem odkształcania narzędzia gumowego w specjalnie przygotowanym do tego przyrządzie modelowym. Wykorzystanie oprogramowania do modelowania numerycznego w połączeniu z przeprowadzeniem eksperymentu w warunkach laboratoryjnych pozwoliło na wstępne opracowanie modelu materiałowego do dalszych analiz procesów kształtowania narzędziami elastycznymi.
Results of the works on the numerical modeling of the extrusion process using elastic tool are presented. In industrial practice, rubber and elastomer spacers are most commonly used, which significantly reduces the tool preparation costs as compared to traditional steel dies. The paper presents results of numerical simulations along with the process of rubber tool deformation in a specially prepared model device. The use of the software for numerical modeling in conjunction with laboratory experiments allows the initial development of a material model for further analysis of shaping processes using elastic tools
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus