Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Algorytm predykcji awarii oraz implementacji redundantych zabezpieczeń czasowych jako narzędzie odpornego szeregowania zadań

Autorzy: Łukasz Sobaszek, Arkadiusz Gola, Antoni Świć
Typ: Rozdział
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1
Redaktorzy: Ryszard Knosala
Miejsce wydania: Opole
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
Rok wydania: 2018
Strony: 498 - 509
Abstrakt: PL
W pracy zaprezentowano autorskie algorytmy predykcji awarii maszyn oraz implementacji nadmiarowych zabezpieczeń czasowych, których zastosowanie ma na celu niwelowanie negatywnego wpływu analizowanych zakłóceń na realizację procesów produkcyjnych. W szczególności scharakteryzowano problem zabezpieczania harmonogramu produkcyjnego pod kątem potencjalnych awarii maszyny a także zaproponowano algorytm szacowania i implementacji buforów serwisowych. W części weryfikacyjnej przeprowadzono proces harmonogramowania z wykorzystaniem proponowanych algorytmów dla produkcji realizowanej w gniazdowym systemie wytwórczym (środowisku klasy job shop).
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Liczba arkuszy: 0.7
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: TAK
Nazwa konferencji: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
Data rozpoczęcia: 25 lutego 2018
Data zakończenia: 27 lutego 2018
Miasto konferencji: Zakopane
Państwo konferencji: Polska